Διοικητικό Συμβούλιο Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων

Την Δευτερα 10 Οκτωβρίου 2016 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική
Συνέλευση. Στη συνέχεια, αφού διαπιστώθηκε απαρτία, συστάθηκε η Εφορευτική
Επιτροπή η οποία και διενήργησε τις εκλογές για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ.
του Συλλόγου Γονέων.

Το νέο Δ.Σ. Μετα από την εκλογή του στις 18 Οκτωβρίου
και με μυστική ψηφοφορία εξελεξε:

Πρόεδρο: Τσερωνη Μανταλένα
Αντιπρόεδρο :Τσιλιογκα Βάσω
Ταμία: Κουτρούλη Γιαννα
Βοηθός ταμία: Ζερβά Γιαννα
Γραμματέα: Παπαθανασιου Λίλη
Βοηθό Γραμματέα: Δελλής Δημήτρης
Μέλος: Ζουμπερη Βιβη