ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΡΙΤΗ 3/10

  1η ΓΛΩΣΣΑ
2η ΓΛΩΣΣΑ
3η ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
4η ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
5η ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ
6η ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ