ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ
ΕΟΡΤΗ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ
ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΡΤΟΚΛΑΣΙΑ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ 08:15-09:30
ΣΧΟΛΙΚΟ ΑΠΟ ΑΦΑΙΑ 08:00 ΚΑΙ ΑΠΟ ΔΑΦΝΙ 09:30