ΑΙΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ/ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ

Αγαπητοί Γονείς και Φίλοι,
δημοσιεύουμε προς ενημέρωσή σας το αίτημα του Δ.Σ του Συλλόγου που αφορά στην εκδήλωση των απαραίτητων ενεργειών από τους αρμοδίους φορείς για τις αναγκαίες εργασίες συντήρησης και επισκευής των εγκαταστάσεων και υποδομών του σχολείου μας.