ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

Αγαπητοί Γονείς και Φίλοι

Σας υπενθυμίζουμε τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ:

Ο γονέας  ή ο συνοδός του παιδιού πρέπει να φέρνει το παιδί στην ώρα του, και με δική του ευθύνη να το παραδίδει στον εκπαιδευτικό της δραστηριότητας και να το παραλαμβάνει, πάλι με δική του ευθύνη κατά τη λήξη της.

Το πρώτο μάθημα για όλες τις δραστηριότητες είναι δοκιμαστικό.

Η μηνιαία εισφορά για την κάθε δραστηριότητα καταβάλλεται το πρώτο 10ήμερο κάθε μήνα.

Η μηνιαία εισφορά των δραστηριοτήτων ισχύει ακόμα και αν ένα παιδί απουσιάζει λόγω ασθένειας ή για άλλους λόγους.

Σε περίπτωση επιθυμίας διακοπής κάποιας δραστηριότητας αυτό θα πρέπει να γίνεται έγκαιρα (μέσα στον προηγούμενο μήνα). Για τη διακοπή ο γονέας θα πρέπει να ενημερώσει το σύλλογο άμεσα, διαφορετικά θα καταβάλλεται η τρέχουσα μηνιαία εισφορά.

Για την ενημέρωσή σας.

Το ΔΣ