ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Αγαπητοί Γονείς και Κηδεμόνες

Σας ενημερώνουμε ότι η Γ.Σ. που συγκλήθηκε την Πέμπτη, 13 Δεκεμβρίου 2018, λόγω έλλειψης απαρτίας αναβλήθηκε για νέα ημερομηνία το νέο έτος, η οποία και θα οριστεί με νεοτέρα ανακοίνωση.

Η ουσιαστική συμμετοχή της οικογένειας στα σχολικά τεκταινόμενα, σύμφωνα με αρκετές έρευνες, είναι ένας σημαντικός παράγοντας που συμβάλλει στην βελτίωση του σχολικού περιβάλλοντος και ενισχύει τις δεξιότητες των μαθητών.

Αρκετοί ωστόσο είναι οι λόγοι που περιορίζουν την συμμετοχή των γονέων, μεταξύ των οποίων η έλλειψη χρόνου, η φροντίδα των παιδιών και η αίσθηση αβεβαιότητας για την αξία της συνεισφοράς τους. 

Σας γνωρίζουμε ότι το ΔΣ του Συλλόγου δεν αποδίδει σε αδιαφορία την ελλιπή συμμετοχή των γονέων στις Γ.Σ. Αντιθέτως, θεωρεί πως οι διάφορες αιτίες για την μικρή συμμετοχή μπορούν να αποτελέσουν το έναυσμα για μια γόνιμη συζήτηση που πιθανώς να αυξήσει την ενεργό συμμετοχή. Θα μπορούσαν, για παράδειγμα, να οργανωθούν ομιλίες ή ομάδες συζήτησης που να εστιάζουν ακριβώς στο θέμα αυτό και να τονίζουν τα πολλαπλά οφέλη της ουσιαστικής και λειτουργικής σύνδεσης του σχολείου με την οικογένεια.

Σας ευχόμαστε Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το 2019.

Με εκτίμηση

Το Δ.Σ.