Υπουργική Απόφαση για το ωρολόγιο πρόγραμμα του Ολοήμερου Δημοτικού


1. Ωρολόγιο Πρόγραμμα
ΩΡΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
08.0008.10 10'   Υποδοχή μαθητών
08.10 09:40 90' 1η διδακτική περίοδος
09:40 10:00 20'  Διάλειμμα
10:00 11:30 90'  2η διδακτική περίοδος
11:30 11:45 15'  Διάλειμμα
11:45 12:25 40'  5η διδακτική ώρα
12:25 12:35 10'  Διάλειμμα
12.35 13:15 40'  6η διδακτική ώρα (Λήξη υποχρεωτικού προγράμματος)
13:15 13:20 5'    Μετάβαση μαθητών Ολοήμερου στην αίθουσα σίτισης
13:2014:00 40'  1η ώρα Ολοήμερου Προγράμματος Σίτιση
14:00 14:15 15' Διάλειμμα
14:15 15:00 45' 2η ώρα Ολοήμερου Προγράμματος Μελέτη−Προετοιμασία
15:00 15.15 15' Διάλειμμα
15.15 16:00 45' 3η ώρα Ολοήμερου Προγράμματος  Επιλονή διδακτικού αντικειμένου (ΤΠΕ, Αθλητισμός, Αγγλικά.
Εικαστικά, Μουσική, Θεατρική Ανωνή, Πολιτιστικοί Όμιλοι Δραστηριοτήτων)
(Λήξη ολοήμερου προγράμματος)