ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ:

1- 21 ΙΟΥΝΙΟΥ 12:25 -14:00 (2 ΙΟΥΝΙΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΕΓΓΡΑΦΕΣ) 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ : κα ΣΑΡΑΦΟΓΛΟΥ 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
 1)ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ή ΚΑΡΤΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ
 
2) ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ Ν’ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ 
ΩΡΕΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ 
15:00 ΚΑΙ 16:00 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 
13:15 -14:00 ΣΙΤΙΣΗ 
14:00-14:15 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 
14:15 -15:00 1η ΩΡΑ (1η ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ) 
15:00 -15:15 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 
15:15 -16:00 2η ΩΡΑ (ΛΗΞΗ)